KURSUS ONLINE GMP

Kursus Online GMP menawarkan kursus secara atas talian dengan tajuk semasa berkaitan industri pertanian.

BLOG GMP

Catatan dan perkongsian ilmu mengenai teknologi pertanian. 

KE BLOG GMP

KURSUS BULANAN GMP

Kursus Praktikal GMP kini dibuka untuk pendaftaran. Kursus selama 2 hari memfokuskan kepada pengendalian sistem fertigasi tanaman melon dan cili. 

( KURSUS FIZIKAL INI DITANGGUHKAN KERANA COVID 19 DAN PKP )