Belajar Ilmu Asas Teknikal Tanaman di GM Peladang Melalui Program SLDN – Siri 4

Siri 4

Aktiviti Pelatih SLDN di GMP

C04: penyelenggaraan Tanaman

Penyelenggaraan tanaman adalah salah satu nolls yang perlu diambil oleh pelatih dalam program SLDN yang diadakan di GM Peladang. 

WA02: cantas tunas air/daun/dahan

Aktiviti mencantas tunas
Daun yang dicantas selepas membuat pendebungaan berbantu

wA07: buat pendebungaan berbantu

Bunga jantan dan bunga betina
Membuat pendebungaan berbantu bagi pokok melon

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Scroll to Top