Pihak GM Peladang berbesar hati untuk berkongsi kejayaan dan peluang dalam bidang pertanian fertigasi kepada semua usahawan tani khususnya para belia dan graduan.

GM Peladang menawarkan perkhidmatan latihan, konsultansi, pembekalan input pertanian, kontrak ladang dan pembelian hasil tanaman dengan pengkhususan kepada teknologi fertigasi, hidroponik dan pembenihan ikan air tawar.

 

Tuan haji ghazali muda
penasihat

GM Peladang Sdn Bhd

MOHAMAD ZAMIR GHAZALI
CEO

GM Peladang Sdn Bhd

najihah ismail
pegawai pemasaran

GM Freshmart

Mohamad Syahmi Ghazali
pengurus

GM Perantis Sdn Bhd

nabilah ismail
pegawai akademik

Akademi GM Peladang

muhammad syazwan aiman zakari
pegawai projek

GM Agrofarm

Muhammad syahril ghazali
pegawai operasi

GM Peladang Sdn Bhd