Sistem Fertigasi

fertigasi, melon

Pengenalan Fertigasi

Penanaman fertigasi merupakan pertanian moden yang boleh menjanakan keuntungan kepada usahawan. Kaedah ini lebih mudah,selesa dan tidak memenatkan. Menggunakan media tanaman saperti sekam padi,cocopeat atau camporan kedua nya. Nutrient atau baja cecair di alirkan ke pokok melalui saluran pengairan yang diukur dengan sukatan masa tertentu mengikut pembesaran pokok.

Pembajaan

Sistem fertigasi menggunakan baja cecair yang dinamakan sebagai larutan stok. Larutan stok ini dinamakan sebagai baja AB atau baja XY. Kepekatan larutan stok ini biasanya disediakan 100 kali ganda pekat daripada yang diperlukan oleh pokok.

Terdapat 14 jenis unsur dalam bentuk sebatian diperlukan sebagai asas bagi mendapatkan satu formulasi baja yang lengkap untuk pertumbuhan pokok.

Kalsium nitrat, Ca(NO3)2 disediakan berasingan daripada sebatian yang mengandungi PO4 dan SO4. Ini bagi mengelakkan berlakunya tindak balas kimia dan seterusnya membentuk pemendakan. Kebiasaannya larutan CA(NO3)2 dan zat ferum disatukan dan disediakan berasingan daripada sebatian lain.

Kandungan baja A:

  • Ca(NO3)2
  • Fe

Kandungan baja B:

  • KNO3
  • KH2PO4
  • MgSO4
  • MnSO4
  • CuSO4,
  • ZnSO4
  • Asid borik
  • Ammonium molibdat atau natrium molibdat

Kelebihan Sistem Fertigasi

# Nutrien lengkap dikawal ikut pertumbuhan pokok
# Menjamin kebersihan dan menghindar penyakit
# Mengatasi masalah bawaan tanah
# Kualiti hasil yang lebih baik dan cantik
# Penggunaan baja yang cekap dan jimat
# Mengurangkan penggunaan racun
# Modal pusingan yang rendah
# Meningkatkan hasil pengeluaran
# Masalah merumpai sangat rendah

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *